کد خبر 148555

«سخزر» در پایان دوره 12 ماهه امسال به رشد 12 درصدی درآمد بسنده کرد

«سخزر» در پایان دوره 12 ماهه امسال به رشد 12 درصدی درآمد بسنده کرد

سیمان خزر در پایان دوره 12 ماهه امسال به مجموع فروش 676.8 میلیارد تومان رسیده که 29 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. 

میانگین نرخ فروش محصولات که تماما داخلی بوده افزایش 12 درصدی داشته و مقدار فروش تقریبا برابر با دوره قبلی بوده است. 

2023-03-25 08_20_37-سخزر - Excel

ارسال نظر

تازه ها