کد خبر 148340

مجوز افزایش سرمایه چند شرکت صادر شد

مجوز افزایش سرمایه چند شرکت صادر شد

تملت 

سرمایه فعلی: 2160 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 25 درصد 

سرمایه جدید: 2700 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: تقویت ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت‌های تامین مالی

تایرا

سرمایه فعلی: 320 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 300 درصد 

سرمایه جدید: 1280 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، خرید ماشین آلات و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‎های سرمایه پذیر

کگل

سرمایه فعلی: 28150 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 17 درصد 

سرمایه جدید: 33 هزار میلیارد تومان

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی (جبران مخارج انجام شده در سرمایه‌گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر)

پترول  

سرمایه فعلی: 7 هزار میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 43 درصد 

سرمایه جدید: 10 هزار میلیارد تومان 

منبع: سایر اندوخته‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده

کرازی 

سرمایه فعلی: 2110 میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: 38 درصد 

سرمایه جدید: 2910 میلیارد تومان 

منبع: آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

به علت: تامین منابع مالی برای طرح ایجاد کوره 420 تنی 

خنصیر

سرمایه فعلی: 143 میلیارد و 52 میلیون و 442 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 20 درصد 

سرمایه جدید: 172 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی 

پخش 

سرمایه فعلی: 240 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 58 درصد 

سرمایه جدید: 380 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اجرای طرح توسعه 

واحصا

سرمایه فعلی: 21 میلیارد و 120 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 

سرمایه جدید: 42 میلیارد و 240 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اجرای طرح توسعه 

 

ارسال نظر

تازه ها