کد خبر 148292

«دبالک» در سه ماهه ابتدایی از سال مالی خود افزایش 98 درصدی درآمد را گزارش کرد

«دبالک» در سه ماهه ابتدایی از سال مالی خود افزایش 98 درصدی درآمد را گزارش کرد

تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، در پایان دوره سه ماهه اول از سال مالی خود به جمع درآمد 154.6 میلیارد تومان رسیده که 98 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش شرکت در این دوره کاهش 37 درصدی داشته اما میانگین نرخ فروش محصولات 268 درصد رشد داشته و علت اصلی افزایش درآمدها همین امر بوده است. 

2023-03-18 11_32_54-دبالک - Excel

ارسال نظر

تازه ها