کد خبر 148191

ثبت افزایش سرمایه در چند نماد بورسی

ثبت افزایش سرمایه در چند نماد بورسی

توکاریل، توریل ، افزایش سرمایه 119 درصدی از مبلغ 320 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان از محل سود انباشته را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

پتروشیمی داراب، داراب ، افزایش سرمایه 127 درصدی از مبلغ 150 میلیارد تومان به 340 میلیارد و 800 میلیون تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

جنرال مکانیک، رنیک ، افزایش سرمایه 68 درصدی از مبلغ 193 میلیارد تومان به 325 میلیارد تومان از محل سود انباشته را ثبت کرد. 

مجتمع جهان فولاد سیرجان، فجهان ، افزایش سرمایه 15 درصدی از مبلغ 6500 میلیارد تومان به 7500 میلیارد تومان از محل سود انباشته را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

تولیدات پتروشیمی قائدبصیر، شبصیر ، افزایش سرمایه 400 درصدی از مبلغ 50 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان از محل سود انباشته را ثبت کرد. 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی،غپاذر ، افزایش سرمایه 45 درصدی از مبلغ 20 میلیارد تومان به 29 میلیارد تومان از محل سود انباشته را به ثبت رساند. 

فولاد امیرکبیر کاشان،فجر ، افزایش سرمایه 244 درصدی از مبلغ 245 میلیارد و 800 میلیون تومان به 845 میلیارد و 800 میلیون تومان از محل سود انباشته را ثبت کرد. 

زرین معدن آسیا، فزرین ، افزایش سرمایه 50 درصدی از مبلغ 200 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان از محل سود انباشه را به ثبت رساند. 

 

ارسال نظر

تازه ها