کد خبر 147591

سود 72 تومانی «فزر» در پایان دوره 9 ماهه امسال

سود 72 تومانی «فزر» در پایان دوره 9 ماهه امسال

صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه شرکت پویا زرکان آق دره نشان می‌دهد در این دوره درآمدهای عملیاتی برابر 139.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده برابر 52.4 میلیارد تومان بوده است. 

سود ناخالص برابر 87.4 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 194.6 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص 215.8 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم سود 72 تومانی تحقق یافته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها