کد خبر 147396

افزایش سرمایه چند نماد ثبت شد

نمادهای شیراز، کهمدا، وآذر و چدن افزایش سرمایه‌های خود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

افزایش سرمایه چند نماد ثبت شد

پتروشیمی شیراز ، شیراز ، افزایش سرمایه 200 درصدی از مبلغ 510 میلیارد تومان به 1530 میلیارد تومان از محل سود انباشته را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 شیشه همدان، کهمدا ، افزایش سرمایه 160 درصدی از مبلغ 288 میلیارد تومان به 750 میلیارد تومان از محل سود انباشته را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان ، وآذر ، افزایش سرمایه 795 درصدی از مبلغ 20 میلیارد تومان به 178 میلیارد و 900 میلیون تومان از محل سود انباشته را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد. 

 تولیدی چدن‌سازان ، چدن ، افزایش سرمایه 27 درصدی از مبلغ 862 میلیارد و 981 میلیون و 300 هزار تومان به 1100 میلیارد تومان از محل سود انباشته را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها