کد خبر 147382

«ذوب» در پایان دوره 11 ماهه امسال 29 درصد بیشتر از دوره قبل درآمد ساخت

«ذوب» در پایان دوره 11 ماهه امسال 29 درصد بیشتر از دوره قبل درآمد ساخت

ذوب آهن اصفهان در دوره 11 ماهه امسال به جمع فروش 40730 میلیارد تومان رسیده که 29 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 10 درصدی و میانگین فروش محصولات افزایش 2 درصدی داشته است. 

مقدار فروش صادراتی با رشد 14 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش 12 درصد افزایش یافته است؛ درآمد صادراتی با رقم 17752.3 میلیارد تومان 29 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

 

1401-12-08 12_23_38-ذوب - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها