کد خبر 146969

جهش 129 درصدی سود «غبشهر» در دوره یک ساله

جهش 129 درصدی سود «غبشهر» در دوره یک ساله

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1401 صنعتی بهشهر (غبشهر) 

غبشهر دوره 12 ماهه امسال را با درآمد عملیاتی 15238.5 میلیارد تومان و بهای تمام شده 13264.5 میلیارد تومان که به ترتیب 164 و 180 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده به پایان رساند. 

سود ناخالص برابر 1973.9 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 1629.8 میلیارد تومان بوده که به ترتیب رشد 91 و 92 درصدی در قیاس با دوره مشابه را ثبت کرده‌اند. 

سود خالص برابر 1147.6 میلیاردتومان گزارش شده که 129 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است. 

شرکت در این دوره افزایش سرمایه 34 درصدی داشته و با سرمایه جدید 2950 میلیارد تومانی به ازای هر سهم سود خالص 38.9 تومانی محقق کرده که 71 درصد بیشتر از دوره قبلی بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها