کد خبر 146967

پایان سال مالی «لوتوس» با رشد 32 درصدی سودخالص

پایان سال مالی «لوتوس» با رشد 32 درصدی سودخالص

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 دی 1401 تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس) 

تامین سرمایه لوتوس پارسیان در پایان سال مالی منتهی به دی امسال به جمع درآمد عملیاتی 2046.4 میلیارد تومان رسیده که 40 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.

سود عملیاتی با افزایش 35 درصدی برابر 1791.4 میلیارد تومان گزارش شده است.

سود خالص رشد 32 درصدی داشته و برابر 1595.9 میلیارد تومان ثبت شده تا به ازای هر سهم 106.4 تومان محقق گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها