کد خبر 146965

افزایش قابل توجه سود «دعبید» در پایان سال مالی

افزایش قابل توجه سود «دعبید» در پایان سال مالی

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1401 داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)

داروسازی دکتر عبیدی این سال مالی را با درآمد عملیاتی 4402.1 میلیارد تومان و بهای تمام شده 1661.5 میلیارد تومان که به ترتیب 87 و 75 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است به پایان رساند.

سود ناخالص با افزایش 95 درصدی به 2740.6 میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش 103 درصدی به 2123.5 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص با جهش 120 درصدی به 1508.5 میلیاردتومان رسیده و به ازای هر سهم 111.7 تومان سود محقق کرده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی تقسیم 20 درصدی سود خالص می‌باشد.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها