کد خبر 146888

افزایش 76 درصدی زیان خالص «فبیرا» در پایان سال مالی

افزایش 76 درصدی زیان خالص «فبیرا» در پایان سال مالی

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذر1401 صنایع بسته‌بندی ایران (فبیرا) 

فبیرا در پایان این سال مالی به جمع درآمد عملیاتی 97.6 میلیارد تومان رسیده که 55 درصد بیشتر از دوره قبل و بهای تمام شده 115.9 میلیارد تومان رسید که 61 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

زیان ناخالص با افزایش چشمگیر 112 درصدی به 18.2 میلیارد تومان رسیده و زیان عملیاتی با افزایش 110 درصدی برابر 36.1 میلیارد تومان گزارش شده است. 

زیان خالص با افزایش 76 درصدی به 33.2 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 18.8 تومان زیان محقق شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها