کد خبر 146826

کاهش سود «پکویر» در سال مالی منتهی به آذرماه 1401

کاهش سود «پکویر» در سال مالی منتهی به آذرماه 1401

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذر1401 کویرتایر (پکویر) 

در پایان سال مالی مورد نظر درآمدهای عملیاتی به 2663.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده به 2189.2 میلیارد تومان رسید که به ترتیب افزایش 34 و 50 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با رقم 474.6 میلیارد تومان افت 10 درصدی و سود عملیاتی با رقم 338.7 میلیارد تومان کاهش 22 درصدی داشته است. 

سود خالص افت 45 درصدی داشته و به 160.1 میلیارد تومان رسیده است. 

در این دوره شرکت افزایش سرمایه 100 درصدی داشته و با سرمایه جدید 436 میلیارد تومان به ازای هر سهم 36.7 تومان سود خالص محقق شده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها