کد خبر 146670

"ثامید" در پایان سال مالی رشد ۸۱ درصدی را ثبت کرد

"ثامید" در پایان سال مالی رشد ۸۱ درصدی را ثبت کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذر1401 توسعه و عمران امید 

 این شرکت توسعه و عمران در پایان سال مالی منتهی به آذرماه 1401 به جمع درآمد عملیاتی 1797.3 میلیاردتومان رسیده که 68 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده و بهای تمام شده با رشد 74 درصدی به 432.5 میلیارد تومان رسیده است.

سود ناخالص برابر 1364.8 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 1334.3 میلیارد تومان بوده که به ترتیب 67 و 70 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.

سود خالص با رشد 81 به 1292.4 میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب به ازای هر سهم 36.6 تومان محقق شده است.

ارسال نظر

تازه ها