کد خبر 146669

"اعتلا" سال مالی خود را با افزایش ۲۷ درصدی سود خالص به پایان رساند

"اعتلا" سال مالی خود را با افزایش ۲۷ درصدی سود خالص به پایان رساند

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آذر1401 سرمایه‌گذاری اعتلا البرز 

اعتلا سال مالی منتهی به آذرماه 1401 را با جمع درآمد عملیاتی 235.9 میلیارد تومان که 28 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است به پایان رساند؛ 80.2 میلیارد تومان از سود سهام ( 35 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل) ، 1.7 میلیارد تومان از سود تضمین شده ( 447 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل) و 153.7 میلیارد تومان از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها (24 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل) به دست آمده است. 

سود خالص با رشد 27 درصدی به 228.5 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت در این دوره 78 درصد افزایش یافته و به 205 میلیارد تومان رسیده بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم 29 درصد افت داشته و برابر 111.5 تومان محقق شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی 81 درصد است.

ارسال نظر

تازه ها