کد خبر 145446

«فملی» در پایان دوره 10 ماهه تقریبا هم‌سطح با پارسال فروش داشت

«فملی» در پایان دوره 10 ماهه تقریبا هم‌سطح با پارسال فروش داشت

ملی مس در دی فروش 7030 میلیارد تومانی را ثبت کرده و به جمع درآمد 64529.9 میلیارد تومان در دوره 10 ماهه رسیده که 3 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. مقدار فروش داخلی 47 درصد افزایش یافته و مقدار فروش صادراتی 39 درصد کاهش یافته است. 

میانگین نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی به ترتیب 27 و 17 درصد زیاد شده است. 

از جمع درآمد مذکور در بند اول ، 20283.5 میلیارد تومان از صادرات حاصل شده که 30 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است. 

 

1401-11-04 14_45_33-فملی - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها