کد خبر 145445

«شدوص» در پایان دوره 10 ماهه افزایش 36 درصدی فروش را ثبت کرد

«شدوص» در پایان دوره 10 ماهه افزایش 36 درصدی فروش را ثبت کرد

کمترین رقم درآمدی شرکت دوده صنعتی پارس برابر 65.8 میلیارد تومان بوده و در دی‌ماه ثبت شده است. 

جمع فروش 10 ماهه شدوص به رقم 925.9 میلیارد تومان رسیده که 36 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی افت 15 درصدی داشته و نرخ فروش انواع گرید دوه 58 درصد رشد داشته است. 

در بخش صادرات مقدار فروش 28 درصد افزایش یافته و نرخ فروش محصول 32 درصد رشد داشته است. درآمد صادراتی برابر 51.2 میلیارد تومان و 70 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

1401-11-04 14_29_12-شدوص - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها