کد خبر 145404

«شسینا» دوره 10 ماهه را با افزایش 33 درصدی درآمدها به پایان رساند

«شسینا» دوره 10 ماهه را با افزایش 33 درصدی درآمدها به پایان رساند

صنایع شیمیایی سینا در پایان دهمین ماه از سال مالی منتهی به اسفند 1401 به جمع فروش 256.1 میلیاردتومانی رسیده که 33 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. مقدار فروش داخلی با افزایش 16 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 37 درصدی همراه بوده است. 

مقدار فروش صادراتی 5 درصد رشد داشته و میانگین نرخ فروش محصولات 32 درصد افزایش یافته است. درآمد صادراتی حاصل در این دوره برابر 154.8 میلیاردتومان و 31 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است.

1401-11-04 12_37_48-شسینا - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها