کد خبر 145400

«آریا» در پایان دوره 10 ماهه کاهش 6 درصدی درآمد را گزارش کرد

«آریا» در پایان دوره 10 ماهه کاهش 6 درصدی درآمد را گزارش کرد

آریاساسول در پایان دوره 10 ماهه امسال به جمع فروش 22010.9 میلیارد تومان رسید که 6 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقادیر فروش داخلی و صادراتی تقریبا هم‌سطح با دور گذشته بوده ، میانگین نرخ فروش محصولات داخلی 7 درصد و محصولات صادراتی 13 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از صادرات برابر 14508.8 میلیاردتومان بوده که 3 درصد بیشتر از دوره گذشته است. 

 

1401-11-04 11_10_18-آریا - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها