کد خبر 145373

فروش 10 ماهه «فولاژ» افزایش 37 درصدی داشت

فروش 10 ماهه «فولاژ» افزایش 37 درصدی داشت

اولین ماه زمستان در فولاد آلیاژی ایران با فروش 1160.9 میلیارد تومان به پایان رسید و جمع درآمد دوره 10 ماهه در این شرکت برابر 10675.9 میلیارد تومان گزارش شد که 37 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. مقدار فروش داخلی با افزایش 4 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات رشد 28 درصدی داشته است. 

در بخش صادرات ، مقدار فروش رشد 30 درصدی داشته ، نرخ فروش محصول 2 درصد افزایش یافته و درآمد حاصل با رقم 674.2 میلیاردتومان رشد 33 درصدی را نشان می‌دهد. 

 

1401-11-03 12_15_03-فولاژ - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها