کد خبر 145372

کتوکا مجوز افزایش سرمایه 77 درصدی گرفت

مجوز افزایش سرمایه کتوکا از سوی سازمان بورس صادر شد.

کتوکا مجوز افزایش سرمایه 77 درصدی گرفت

صنایع نسوز توکا به شرح ذیل مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کرد. 

سرمایه فعلی: 113 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 77 درصد 

سرمایه جدید: 200 میلیاردتومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

 

 

ارسال نظر

تازه ها