کد خبر 145139

جهش سودسازی «خوساز» در پایان 9 ماهه امسال

جهش سودسازی «خوساز» در پایان 9 ماهه امسال

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (خوساز) 

 خوساز دوره 9 ماهه امسال را با کسب درآمد عملیاتی 2332.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 2265.9 میلیارد تومان به پایان برد و به ترتیب رشد 114 و 111 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی را رقم زد. 

سود ناخالص با افزایش قابل توجه 349 درصدی به 66.9 میلیارد تومان رسید و زیان عملیاتی دوره قبل به سود عملیاتی 26.1 میلیارد تومان تبدیل شده است. 

سود خالص جهش قابل توجه 1094 درصدی را با رسیدن به رقم 14.5 میلیارد تومان ثبت کرده و بدین ترتیب برای هر سهم 13 تومان سود محقق کرده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها