کد خبر 145024

سود خالص «تنوین» در پایان دوره 9 ماهه 83 درصد رشد کرد

سود خالص «تنوین» در پایان دوره 9 ماهه 83 درصد رشد کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 تامین سرمایه نوین (تنوین) 

تنوین در پایان دوره 9 ماهه به جمع درآمد عملیاتی و سود ناخالص 1614.4 میلیارد تومان رسیده که 69 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

سود عملیاتی با افزایش 69 درصدی برابر 1577.1 میلیارد تومان بوده است. 

سود خالص 83 درصد رشد داشته و به 1577.2 میلیارد تومان رسیده اما به دلیل افزایش سرمایه 33 درصدی با سرمایه جدید 2 هزار میلیارد تومانی به ازای هر سهم 78.9 تومان سود خالص محقق شده و به افزایش 38 درصدی در قیاس با دوره قبل بسنده کرده است. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها