کد خبر 145014

«داوه» دوره 9 ماهه امسال را با جهش 155 درصدی سود خالص تمام کرد

«داوه» دوره 9 ماهه امسال را با جهش 155 درصدی سود خالص تمام کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 داروسازی آوه سینا (داوه) 

درآمدهای عملیاتی داوه با افزایش 20 درصدی به 86.2 میلیارد تومان رسیده و بهای تمام شده با رشد 4 درصدی برابر 49.7 میلیارد تومان بوده است. 

سود ناخالص رشد 82 درصدی داشته و به رقم 36.5 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افزایش 83 درصدی برابر 25.2 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص جهش 155 درصدی با رقم 16.6 میلیارد تومان را پشت سر گذاشته و به ازای هر سهم 23.9 تومان محقق کرده که 76 درصد در قیاس با دوره مشابه قبلی رشد داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها