کد خبر 144977

افزایش سرمایه 3 نماد ثبت شد

افزایش سرمایه نمادهای مدیریت ، وپایا و وگستر در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد.

افزایش سرمایه 3 نماد ثبت شد

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ، مدیریت ، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 150 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا ، وپایا، افزایش سرمایه 386 درصدی از مبلغ 250 میلیارد تومان به یک هزار 215 میلیارد و 18 میلیون و 600 هزار تومان از محل سود انباشته ، اندوخته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در مرجغ ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد. 

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، وگستر، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 40 میلیارد تومان به 80 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نمود.

ارسال نظر

تازه ها