کد خبر 144910

10 نماد در روز یکشنبه 26 دی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

سازمان بورس اوراق بهادار مجور افزایش سرمایه نمادهای رنیک، غشاذر، حریل، فغدیر، شنفت، غپونه، سهرمز، آسیاتک، آسیا وغشصفا را صادر کرد.

10 نماد در روز یکشنبه 26 دی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

 

رنیک 

سرمایه فعلی: 193 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 68 درصد 

سرمایه جدید: 325 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

غشاذر

سرمایه فعلی: 123 میلیارد و 242 میلیون و 260 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 11 درصد 

سرمایه جدید: 137 میلیارد و 13 میلیون و 608 هزار تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

حریل  

سرمایه فعلی: 373 میلیارد و 215 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 28 درصد 

سرمایه جدید: 476 میلیارد و 687 میلیون و 500 هزار تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

فغدیر 

سرمایه فعلی: 1200 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 250 درصد 

سرمایه جدید: 4200 میلیارد تومان 

منبع: 150 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 100 درصد سود انباشته 

به علت: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت مخارج انجام شده و تکمیل طرح‌های در دست اجرا شامل طرح گندله‌سازی بهاباد و طرح افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی

شنفت  

سرمایه فعلی: یک هزار و 669 میلیارد و 113 میلیون و 400 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 20 درصد 

سرمایه جدید: 2 هزار میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه 

غپونه 

سرمایه فعلی: 64 میلیارد و 111 میلیون و 600 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 40 درصد 

سرمایه جدید: 90 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

سهرمز 

سرمایه فعلی: 108 میلیارد و 400 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 68 درصد 

سرمایه جدید: 182 میلیارد و 400 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

 

آسیاتک 

سرمایه فعلی: 200 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 50درصد 

سرمایه جدید: 300 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ توان مالی جهت تسریع فرآیندهای طرح توسعه‌ای مرکز داده حکیمیه

آسیا 

سرمایه فعلی: 2 هزار و 413 میلیارد و 180 میلیون و 400 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 28 درصد 

سرمایه جدید: 3100 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزی 

غشصفا 

سرمایه فعلی: 83 میلیارد و 582 میلیون و 57 هزار و 300 تومان 

درصد افزایش سرمایه: 38 درصد 

سرمایه جدید: 115 میلیارد و 619 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

 

 

ارسال نظر

تازه ها