کد خبر 144562

«سغدیر» سه ماهه اول را با افزایش 138 درصدی سود خالص پشت سر گذاشت

«سغدیر» سه ماهه اول را با افزایش 138 درصدی سود خالص پشت سر گذاشت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30 آبان 1401 توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر) 

سغدیر در پایان دوره 3 ماهه اول از سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 به جمع درآمدهای عملیاتی 10.7 میلیاردتومان رسید که 114 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

سود عملیاتی با رشد 138 درصدی به 7.2 میلیاردتومان رسیده و سود خالص با افزایش مشابه برابر 7.5 میلیاردتومان گزارش شده است. 

به دلیل افزایش سرمایه 94 درصدی در این دوره با سرمایه جدید 650 میلیارد تومانی سود خالص برای هر سهم به افزایش 33 درصدی بسنده کرده و برابر 12 ریال محقق شده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها