کد خبر 144559

«غشوکو» در پایان دوره 9 ماهه امسال افزایش 51 درصدی سود خالص را گزارش کرد

«غشوکو» در پایان دوره 9 ماهه امسال افزایش 51 درصدی سود خالص را گزارش کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30 آبان 1401 شوکوپارس (غشوکو) 

شوکوپارس در پایان دوره 9 ماهه به جمع فروش 114.4 میلیارد تومانی رسید که 75 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است ، بهای تمام شده این شرکت برابر69 میلیارد تومان بوده که 54 درصد رشد داشته است. 

سود ناخالص برابر 45.4 میلیارد تومان و سود عملیاتی برابر 36.2 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 119 و 104 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته‌اند. 

افزایش هزینه‌های مالی سبب شده تا شیب افزایشی سود خالص نسبت به دو آیتم سودآوری ذکر شده کمتر باشد و سود خالص با رشد 51 درصدی به 22.4 میلیارد تومان برسد تا به ازای هر سهم 56.1 تومان محقق گردد. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها