کد خبر 144410

افزایش سرمایه «هجرت» و «وکبهمن» ثبت شد

نمادهای معاملاتی هجرت و وکبهمن افزایش سرمایه‌های خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

افزایش سرمایه «هجرت» و «وکبهمن» ثبت شد

پخش هجرت ، هجرت، افزایش سرمایه 60 درصدی از مبلغ 100 میلیارد تومان به 160 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن ، وکبهمن، افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 500 میلیارد تومان به 1 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته را ثبت کرد. 

 

ارسال نظر

تازه ها