کد خبر 144409

فروش فصلی «خودرو» و «خساپا» چقدر بوده است؟

فروش فصلی «خودرو» و «خساپا» چقدر بوده است؟

خودرو و درآمد فصلی 

ایران خودرو در پایان فصل پاییز امسال افزایش 173 درصدی فروش نسبت به فصل مشابه قبلی داشته و هم‌چنین 41 درصد بیشتر از تابستان درآمد ساخته است. جمع فروش ایران خودرو در پایان سه فصل گذشته از مرز 12 هزار میلیارد تومان عبور کرده و 17 درصد بیشتر از کل سال مالی 1400 بوده است. 

 

2023-01-08 08_20_05-خودرو - Excel

خساپا و درآمد فصلی 

سایپا پاییز امسال را با افزایش 176 درصدی درآمد نسبت به پاییز سال گذشته به پایان رساند و در مقایسه با تابستان امسال رشد 13 درصدی داشت. جمع فروش 9 ماهه خساپا تقریبا به درآمد کل سال 1400 نزدیک بوده است.

 

2023-01-08 08_33_21-خساپا - Excel

ارسال نظر

تازه ها