کد خبر 144367

مجوز افزایش سرمایه سه شرکت صادر شد

نمادهای بترانس ، نمرینو و خاهن مجوز افزایش سرمایه گرفتند.

مجوز افزایش سرمایه سه شرکت صادر شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه نمادهای نام برده را با جزییاتی که در ادامه آورده شده صادر کرد. 

بترانس 

سرمایه فعلی: 3 هزار و 640 میلیارد و 275 میلیون و 600 تومان 

درصد افزایش سرمایه: 30 درصد 

سرمایه جدید: 4750 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته

به علت: تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج نقدینگی در راستای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند "ف" تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال1401

نمرینو 

سرمایه فعلی: 12 میلیارد و 700 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 215 درصد 

سرمایه جدید: 40 میلیارد تومان 

منبع: 97 درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 118 درصد سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

خاهن 

سرمایه فعلی: 1 هزار و 441 میلیارد و 860 میلیون و 675 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 38 درصد 

سرمایه جدید: 1 هزار و 991 میلیارد و 860 میلیون و 675 هزار تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش 

 

 

ارسال نظر

تازه ها