کد خبر 144236

«فزرین» در پایان دوره 9 ماهه افزایش 42 درصدی درآمدها را ثبت کرد

«فزرین» در پایان دوره 9 ماهه افزایش 42 درصدی درآمدها را ثبت کرد

زرین معدن آسیا در پایان دوره 9 ماهه به فروش 533 میلیارد تومانی رسید که 42 درصد بالاتر از رقم درآمدی در مدت مشابه پارسال است. 

فزرین 133 میلیارد تومان از جمع درآمد مذکور از محل فروش صادراتی به دست آورده درحالی که در دوره مشابه قبلی هیچ صادراتی نداشته است. 

در داخل، نرخ فروش کنسانتره روی 13 درصد و نرخ فروش کنسانتره سرب کاهش 38 درصدی داشته است. 

 

1401-10-14 09_36_08-فزرین - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها