کد خبر 144177

«شکلر» دوره 12 ماهه امسال را با جهش 299 درصدی سودخالص به پایان برد

«شکلر» دوره 12 ماهه امسال را با جهش 299 درصدی سودخالص به پایان برد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 30 آبان 1401 نیروکلر (شکلر) 

شکلر در پایان سال مالی خود به جمع درآمد عملیاتی 800.1 میلیاردتومان رسید که 162 درصد بیشتر از دوره قبلی بوده است. بهای تمام شده با رقم 298 میلیارد تومان افت 73 درصدی را نشان می‌دهد. 

سود ناخالص با جهش 279 درصدی برابر 502.1 میلیارد تومان بوده و سود عملیاتی با افزایش قابل توجه 290 درصدی به 462.2 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص افزایش چشمگیر 299 درصدی با رسیدن به رقم 411.3 میلیارد تومان را نشان می‌دهد با سرمایه جدید 100 میلیارد تومانی ، شکلر در این سال مالی به سود خالص 411.4 تومانی برای هر سهم رسیده که 99 درصد بالاتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی تقسیم سود 50 درصدی از سود خالص است که برای تصویب نهایی باید منتظر برگزاری مجمع باشیم. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها