کد خبر 144073

7 شرکت مجوز افزایش سرمایه گرفتند

نمادهای معاملاتی «ثنام»، «ومعیار» ، «کیمیا»، «فمراد» ، «کایزد»، «لابسا»، «خزامیا» مجوز افزایش سرمایه گرفتند.

7 شرکت مجوز افزایش سرمایه گرفتند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نمادهای معاملاتی ذیل با شرح جزییات مجوز افزایش سرمایه گرفتند. 

ثنام 

سرمایه فعلی: 50 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 374 درصد 

سرمایه جدید: 236 میلیارد و 765 میلیون و 64 هزار و 800 تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی

ومعیار 

سرمایه فعلی: 5 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 500 درصد 

سرمایه جدید: 30 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

کیمیا  

سرمایه فعلی: 200 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 50 درصد 

سرمایه جدید: 300 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت:تامین سرمایه در گردش

فمراد 

سرمایه فعلی: 20 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 75 درصد 

سرمایه جدید: 35 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و استفاده از مزایایی تخفیف مالیاتی موضوع بند «ف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

کایزد 

سرمایه فعلی: 34 میلیارد و 300 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 104 درصد 

سرمایه جدید: 70 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

لابسا 

سرمایه فعلی: 180 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 50 درصد 

سرمایه جدید: 270 میلیارد تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

خزامیا 

سرمایه فعلی: 552 میلیارد و 989 میلیون و 200 هزار تومان 

درصد افزایش سرمایه: 364 درصد 

سرمایه جدید: 2 هزار و 567 میلیارد و 308 میلیون و 985 هزار تومان 

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 98/02/15 مجلس شورای اسلامی)

 

 

ارسال نظر

تازه ها