کد خبر 143969

«کسعدی» به افزایش 23 درصدی درآمدها در پایان دوره 9 ماهه رسید

«کسعدی» به افزایش 23 درصدی درآمدها در پایان دوره 9 ماهه رسید

کاشی سعدی در پایان دوره 9 ماهه امسال به جمع فروش 191 میلیارد تومانی رسیده که 23 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی با افت 17 درصدی همراه بوده و نرخ فروش کاشی کف در داخل رشد 41 درصدی را نشان می‌دهد. 

در بخش صادرات مقدار فروش افت 3 درصدی داشته، نرخ فروش محصول 33 درصد رشد داشته و درآمد صادراتی با رقم 86.8 میلیارد تومان رشد 30 درصدی را ثبت کرده است. 

 

1401-10-10 10_08_30-کسعدی - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها