کد خبر 143890

پتروشیمی «جم» دوره 9 ماهه را با افزایش 11 درصدی درآمد به پایان برد

پتروشیمی «جم» دوره 9 ماهه را با افزایش 11 درصدی درآمد به پایان برد

پتروشیمی جم در پایان دوره 9 ماهه درآمد 28,584.6 میلیارد تومانی ساخته که 11 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی 12 درصد و مقدار فروش صادراتی 2 درصد کاهش داشته است. 

میانگین نرخ فروش محصولات در داخل و صادرات هر دو 22 درصد افزایش داشته است. 

از جمع درآمد ذکر شده ؛ 9565.6 میلیارد تومان به فروش صادراتی اختصاص داشته که 23 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

 

1401-10-07 13_52_29-جم - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها