کد خبر 143754

عبور درآمد «فاسمین» از مرز هزار میلیارد تومان در آذرماه

عبور درآمد «فاسمین» از مرز هزار میلیارد تومان در آذرماه

فاسمین آذرماه امسال را با تحرکات قابل توجه در درآمدزایی پشت سر گذاشته و فروش 1135.4 میلیارد تومانی را ثبت کرده است. 

جمع فروش دوره 9 ماهه به 3963.9 میلیارد تومان رسیده که 110 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 39 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 80 درصدی داشته است. 

مقدار فروش صادراتی با رشد 6 درصدی همراه بوده و تک محصول شمش روی با رشد 22 درصدی نرخ فروش همراه بوده، در نهایت درآمد صادراتی برابر 1635.4 میلیارد تومان بوده که 28 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل می‌باشد. 

 

1401-10-07 10_21_35-فاسمین - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها