کد خبر 143727

«پتایر» در پایان سه فصل ابتدایی امسال به افزایش 40 درصدی درآمدها دست یافت

«پتایر» در پایان سه فصل ابتدایی امسال به افزایش 40 درصدی درآمدها دست یافت

ایران تایر با ثبت درآمد قابل توجه 207.9 میلیارد تومانی در آذرماه به جمع فروش 1479.6 میلیارد تومان رسید که 40 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 7 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 45 درصدی داشته است. 

پتایر در دوره مشابه قبلی هیچ صادراتی نداشته اما در این دوره 23.5 میلیاردتومان از محل فروش صادراتی به دست آورده است. 

1401-10-05 10_38_09-پتایر - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها