کد خبر 143504

«صبا» نیمسال اول خود را با کاهش 64 درصدی سودخالص به پایان رساند

«صبا» نیمسال اول خود را با کاهش 64 درصدی سودخالص به پایان رساند

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1401 سرمایه‌گذاری صباتامین (صبا) 

صبا تامین شش ماهه اول خود را با کاهش 53 درصدی درآمدها برابر 1370.5 میلیارد تومان ، گذرانده است. 

از جمع درآمد عنوان شده، 595.4 میلیارد تومان به سود سهام اختصاص داشت که 113 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است ، 30.2 میلیاردتومان به درآمد سود تضمین شده اختصاص داشته که افت 18 درصدی را نشان می‌دهد، 720.3 میلیاردتومان به سود فروش سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که کاهش 72 درصدی داشته و 24.4 میلیارد تومان سایر درآمدها بوده و نشان‌دهنده افت 13 درصدی است. 

سود خالص با کاهش 64 درصدی به 975.5 میلیارد تومان رسیده و با سرمایه جدید 7500 میلیارد تومانی به ازای هر سهم 13 تومان محقق شده که 78 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی می‌باشد. 

 

ارسال نظر

تازه ها