کد خبر 143481

افزایش سرمایه «ساینا» و «دسبحان» ثبت شد

افزایش سرمایه «ساینا» و «دسبحان» ثبت شد

صنایع بهداشتی ساینا، ساینا، افزایش سرمایه 150 درصدی از مبلغ 10 میلیارد تومان به 25 میلیاردتومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. 

سبحان دارو، دسبحان، افزایش سرمایه 49درصدی از مبلغ 243 میلیارد تومان به 363 میلیارد تومان از محل سود انباشته را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد. 

 

ارسال نظر

تازه ها