کد خبر 142926

«کحافظ» در پایان دوره 8 ماهه امسال افزایش 169 درصدی فروش را ثبت کرد

«کحافظ» در پایان دوره 8 ماهه امسال افزایش 169 درصدی فروش را ثبت کرد

کاشی و سرامیک حافظ در پایان دوره 8 ماهه به فروش 710.6 میلیارد تومانی رسیده که 169 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی افزایش 67 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 17 درصدی داشته است. 

مقدار فروش صادراتی با رشد 21 درصدی همراه بوده ، میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 28 درصدی داشته و درآمد 90.7 میلیارد تومان 100 درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است. 

1401-09-22 09_55_26-کحافظ - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها