کد خبر 142875

«فروسیل» در پایان دوره 8 ماهه 14 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی درآمد ساخت

«فروسیل» در پایان دوره 8 ماهه 14 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی درآمد ساخت

فروسیلیسیم خمین در پایان 8 ماه گذشته از سال 1401 به جمع فروش 253.2 میلیارد تومانی رسیده که 14 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی با افزایش 22 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 12 درصدی داشته است. 

در بخش صادرات، مقدار فروش 26 درصد کاهش یافته ، میانگین نرخ فروش محصولات 22 درصد رشد داشته و درآمد صادراتی با رقم 74.4 میلیارد تومان 14 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

1401-09-21 10_52_11-فروسیل - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها