کد خبر 142524

«سشمال» در پایان دوره 11 ماهه افزایش 63 درصدی درآمدها را ثبت کرد

«سشمال» در پایان دوره 11 ماهه افزایش 63 درصدی درآمدها را ثبت کرد

سیمان شمال با سال مالی منتهی به آذرماه در پایان دوره 11 ماهه فروش 496.2 میلیارد تومانی داشته که 63 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است. 

مقدار فروش داخلی کاهش 2 درصدی را نشان می‌دهد ؛ نرخ فروش سیمان خاکستری رشد 67 درصدی داشته و در این دوره فروش سیمان سفید نیز به لیست فروش داخلی اضافه شده است. در این دوره شرکت هیچ فروش صادراتی نداشته است. 

 

photo_2022-12-07_09-42-10

ارسال نظر

تازه ها