کد خبر 142515

«سهرمز» در پایان سال مالی منتهی به آبان 1401 رشد 78 درصدی درآمدها را ثبت کرد

«سهرمز» در پایان سال مالی منتهی به آبان 1401 رشد 78 درصدی درآمدها را ثبت کرد

سیمان هرمزگان با سال مالی منتهی به آبان، با مجموع درآمد 1242.3 میلیارد تومانی که 78 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است ، امسال را به پایان رساند. 

مقدار فروش داخلی افزایش 10 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 48 درصدی داشته است. 

در بخش صادرات شاهد کاهش 24 درصدی مقدار فروش ، افت 16 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات و افت 20 درصدی با درآمد 140 میلیارد تومانی هستیم. 

 

1401-09-15 10_43_01-Window

ارسال نظر

تازه ها