کد خبر 141861

کاهش درآمد «فسبزوار» در پایان دوره 11 ماهه

فسبزوار در پایان دوره 11 ماهه خود افت 11 درصدی در درآمدزایی داشته است.

کاهش درآمد «فسبزوار» در پایان دوره 11 ماهه

پارس فولاد سبزوار ، با سال مالی منتهی به آذرماه در یازدهمین ماه خود به درآمد 551.4 میلیارد تومان رسید و بدین ترتیب جمع فروش 11 ماهه در این شرکت برابر 5211.6 میلیارد تومان بوده که 11 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است. 

تمامی فروش فسبزوار در این دوره در داخل انجام شده و از نظر مقدار فروش کاهش 20 درصدی در قیاس با دوره مشابه پارسال را ثبت کرده است. 

نرخ فروش آهن اسفنجی 11 درصد افزایش و نرخ فروش بریکت 5 درصد کاهش داشته است. 

2022-11-26 09_38_19-فسبزوار - Excel

 

ارسال نظر

تازه ها