کد خبر 141742

«غمینو» در دوره 8 ماهه به افزایش بیش از 100 درصدی درآمد رسید

غمینو در پایان دوره 8 ماهه افزایش بیش از 100 درصدی درآمدها را گزارش کرد.

«غمینو» در دوره 8 ماهه به افزایش بیش از 100 درصدی درآمد رسید

صنایع غذایی مینوشرق ، در آبان با درآمد 78.1 میلیارد تومان بالاترین فروش ماهانه را رقم زده و بدین ترتیب جمع درآمد دوره 8 ماهه به 500.1 میلیارد تومان رسیده که 102 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی غمینو افت 11 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 96 درصدی داشته است. 

مقدار فروش صادراتی رشد 4 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش 86 درصدی را ثبت کرده است. 

1401-09-02 12_21_37-غمینو-فرابورس - Excel (Product Activation Failed)

ارسال نظر

تازه ها