کد خبر 141676

جهش باورنکردنی سود «خزامیا» در صورت مالی شش ماهه اول 1401

جهش باورنکردنی سود «خزامیا» در صورت مالی شش ماهه اول 1401

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31  شهریور 1401 زامیاد (خزامیا) 

خزامیا در شش ماهه اول امسال با درآمد عملیاتی 6530.2 میلیارد تومان و بهای تمام شده 5459.7 میلیارد تومان به ترتیب رشد 248 و 229 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است. 

سود ناخالص با رقم 1070.4 میلیارد تومان رشد 389 درصدی و سود عملیاتی با رقم 548.6 میلیارد تومان رشد چشمگیر 529 درصدی داشته است. 

سود خالص شرکت با یک جهش باورنکردی بیش از 19 هزار درصدی به 450.8 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 81.5 تومان سود محقق شده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها