کد خبر 141613

سود هر سهم «شپدیس» در سال مالی منتهی به شهریور 1401 به بیش از 4 هزار تومان رسید

پتروشیمی پردیس در پایان سال مالی منتهی به شهریور 1401 برای هر سهم سود 4274.4 تومانی ساخته است.

سود هر سهم «شپدیس» در سال مالی منتهی به شهریور 1401 به بیش از 4 هزار تومان رسید

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 31  شهریور 1401 پتروشیمی پردیس (شپدیس) 

پتروشیمی پردیس سال مالی منتهی به شهریور 1401 را با درآمد عملیاتی 43158.2 میلیاردتومان که 119 درصد بیشتر از دوره مشابه و بهای تمام 18132.3 میلیارد تومان که 156 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده به پایان رساند. 

سود ناخالص با افزایش 98 درصدی به 25025.9 میلیارد تومان رسیده و افزایش 359 درصدی سایر درآمدهای این شرکت سبب شده تا سود عملیاتی با رشد 105 درصدی به 24520.8 میلیارد تومان برسد. 

سود خالص با جهش 100 درصدی برابر 25646.4 میلیاردتومان گزارش شده و به ازای هر سهم سود 4274.4 تومانی محقق شده است. 

مجموع درآمدهای صادراتی در این سال مالی برابر 32800.3 میلیارد تومان بوده که 124 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی برابر 50 درصد سود خالص می‌باشد که قطعی شدن آن تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زمان خواهد برد. 

 

ارسال نظر

تازه ها