کد خبر 141605

جهش سود «سهگمت» در دوره 9 ماهه

صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30 مهرماه 1401 سیمان هگمتان (سهگمت) جهش بیش از 100 درصدی سود خالص در دوره مذکور را نشان می‌دهد.

جهش سود «سهگمت» در دوره 9 ماهه

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمان هگمتان دوره 9 ماهه را با درآمد عملیاتی 833.9 میلیارد تومان که 92 درصد افزایش و بهای تمام شده 336.9 میلیارد تومان که 69 درصد افزایش در قیاس با دوره مشابه قبل داشته به پایان رسانده است. 

سود ناخالص با رقم 496.9 میلیارد تومان افزایش 112 درصدی و سود عملیاتی با رقم 373.7 میلیاردتومان افزایش 108 درصدی داشته است. 

سود خالص رشد 133 درصدی با رقم 349.6 میلیارد تومان داشته و به ازای هر سهم 479.8 تومان محقق شده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها