کد خبر 141590

«شسینا» در صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه اول افزایش 32 درصدی در سود خالص داشت

صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 صنایع شیمیایی سینا (شسینا) سود خالص را با افزایش 32 درصدی گزارش کرده است.

«شسینا» در صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه اول افزایش 32 درصدی در سود خالص داشت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شسینا در نیمسال اول 1401 به درآمد عملیاتی 149.7 میلیارد تومان و بهای تمام شده 122.1 میلیارد تومان رسیده که به ترتیب 53 و 63 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش داشته است. 

سود ناخالص 27.6 میلیارد تومانی رشد 20 درصدی و سود عملیاتی 24.5 میلیارد تومان افزایش 31 درصدی را به ثبت رسانده است. 

سود خالص با رشد 32 درصدی به 22.5 میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم 63 ریال محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها