کد خبر 141524

«شدوص» نیمه اول امسال را با رشد 31 درصدی سود خالص به پایان رساند

بررسی صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 دوده صنعتی پارس (شدوص) نشان از رشد 31 درصدی در سود خالص دارد.

«شدوص» نیمه اول امسال را با رشد 31 درصدی سود خالص به پایان رساند

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شدوص در این دوره به درآمد عملیاتی 592.5 میلیارد تومان و بهای تمام شده 465.4 میلیارد تومان رسیده که به ترتیب افزایش 57 و 65 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است. 

سود ناخالص با رشد 32 درصدی به 127 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رقم 121.7 میلیارد تومان افزایش 28 درصدی را ثبت کرده است. 

سود خالص با رشد 31 درصدی برابر 103.4 میلیارد تومان بوده است اما به علت افزایش سرمایه 100 درصدی در این دوره ، سود خالص هر سهم کاهش 35 درصدی داشته و به 108.9 تومان رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها